Lag från 2020 ligger i startlistan för 2021


Vi vill bara kort förtydliga att lagen som anmälde sig till 2020 års tävling finns med i startlistan till 2021.

Om ditt lag var anmäld till 2020 års tävling (som blev inställd pga Covid) så har vi flyttat laget till 2021. Du behöver inte aktivt göra något. Om du känner dig osäker på ifall du var anmäld eller ej kan du gå in och titta i startlistan. Du hittar startlistan nedan:

Startlista 2021

Har du några frågor kring detta är du välkommen att kontakt oss på info@angaloppet.se

https://raceid.com/en/races/6496/startlist
%d