Tävlingsregler Ångaloppet 

I. Tävlingsledning

1 § Ångaloppet arrangeras av:
Ångaloppet AB
Olympiavägen 118
122 40 Enskede
info@angaloppet.se

II. Tävlingsbanan

1 § Tävlingsbanan är snitslad.
2 § Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.
3 § Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas fem stycken vätskekontroller utmed tävlingsbanan, varav den på Leholmen nås både på väg till och på väg från Rensholmen.
5 § Det kommer att finnas tre tidtagningsstationer för mellantid längs med banan.
6 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

III. Spärrtider

1 § För att man ska få fortsätta loppet måste man ha passerat vätskekontrollen på Rensholmen senast 4 timmar efter sista startgruppen har startat. De lag som inte hinner passerar Rensholmen inom denna tid får åka båt till fastlandet för att därefter på egen hand genomföra den sista löpsträckan fram till mål.

IV. Utrustning

 1. 1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
  2 § Obligatorisk utrustning: badmössa, visselpipa, tatuering med lagnummer, dolme eller neoprenplagg samt en mugg att använda vid vätskekontrollerna. Vid vattentemperaturer under 14 grader är neoprenplagg obligatorisk.
  3 § Tävlingsledningen står för badmössa, tatuering och visselpipa.
  4 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under alla simmoment.
  5 § Utrustning som inte är tillåten:
  1. Flytobjekt (flythjälp) större än 50 cm x 30 cm,
  2. simfenor,
  3. simpaddlar.
  4. lina att dra sin lagkamrat med samt annan liknande utrustning.

V. Deltagarnas ansvar

1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Ångaloppet godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Ångaloppet.
2 § Deltagarna deltar i Ångaloppet på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
5 § Genom att anmäla sig till Ångaloppet samtycker deltagarna till tävlingsreglerna.
6 § Lag som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras.
8 § Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

VI. Om jury, protester och påföljder

1 §  Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.
2 § Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.
3 § Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.
4 § Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.
5 § Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.
6 § En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.
7 § En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.
8 § En protest som inte uppfyller villkoren i VI 7 § kommer att avvisas.

9 § Brott mot dessa regler kan komma att leda till diskvalifikation.

VII. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

1 § Anmälan till Ångaloppet är bindande.
2 § Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften. Tävlingsledningen rekommenderar lagen att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp i Ångaloppet.
3 § Mot erläggande av en administrativ avgift om 400 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar görs på plats i samband med tävlingsdagen och ändringar kan göras fram till 90 minuter innan start.

VIII. Media

1 § Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.
2 § Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

VIIII. Våra skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett fler lopp, även möjligheten att ändra tävlingens starttid;

1 § Med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,
2 § Om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
3 § Om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.

__________________________________________________________________

TÄVLINGSREGLER ÅNGALOPPET 11 KM 

I. Tävlingsledning

1 § Ångaloppet 11 KM arrangeras av:
Ångaloppet AB
Olympiavägen 118
122 40 Enskede
info@angaloppet.se

II. Tävlingsbanan

1 § Tävlingsbanan är snitslad.
2 § Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.
3 § Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas tre stycken vätskekontroller utmed tävlingsbanan.
5 § Det kommer att finnas en tidtagningsstationer för mellantid längs med banan.
6 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

III. Spärrtider

1 § För att man ska få fortsätta loppet måste man ha passerat vätskekontrollen på Leholmen senast 2 timmar och 30 minuter efter att sista startgruppen har startat. De lag som inte hinner passerar vätskekontrollen på Leholmen inom denna tid får åka båt till fastlandet för att därefter på egen hand genomföra den sista löpsträckan fram till mål.

IV. Utrustning

1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
2 § Obligatorisk utrustning: badmössa, visselpipa, tatuering med lagnummer, dolme eller neoprenplagg samt mugg att använda vid vätskekontrollerna.
3 § Tävlingsledningen står för badmössa, tatuering och visselpipa.
4 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under alla simmoment.
5 § Utrustning som inte är tillåten:
1. Flytobjekt (flythjälp) större än 50 cm x 30 cm,
2. simfenor,
3. simpaddlar.
4. lina att dra sin lagkamrat med samt annan liknande utrustning.

V. Deltagarnas ansvar

1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Ångaloppet 11 KM godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Ångaloppet 11 KM
2 § Deltagarna deltar i Ångaloppet 11 KM på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
6 § Lag som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras.
8 § Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

VI. Om jury, protester och påföljder

1 §  Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.
2 § Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.
3 § Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.
4 § Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.
5 § Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.
6 § En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.
7 § En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.
8 § En protest som inte uppfyller villkoren i VI 7 § kommer att avvisas.

9 § Brott mot dessa regler kan komma att leda till diskvalifikation.

VII. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

1 § Anmälan till Ångaloppet 11 KM är bindande.
2 § Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften. Tävlingsledningen rekommenderar lagen att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp i Ångaloppet 11 KM.
3 § Mot erläggande av en administrativ avgift om 400 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar kan göras via mejl (info@angaloppet.se). Ändringar kan även göras på plats i samband med tävlingsdagen, fram till 90 minuter innan start.

VIII. Media

1 § Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.
2 § Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

VIIII. Våra skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett fler lopp, även möjligheten att ändra tävlingens starttid;

1 § Med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,
2 § Om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
3 § Om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.

TÄVLINGSREGLER ÅNGALOPPET SKYMNING 7 KM

I. Tävlingsledning

1 § Ångaloppet Skymning 7 KM arrangeras av:
Ångaloppet AB
Primusgatan 57
112 67 Stockholm
info@angaloppet.se

II. Tävlingsbanan

1 § Tävlingsbanan är markerad med reflexer.
2 § Deltagarna måste följa reflexerna.
3 § Deltagare som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas en vätskekontroll utmed tävlingsbanan.
5 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

IV. Utrustning

1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
2 § Obligatorisk utrustning: badmössa, visselpipa, pannlampa, glowstick, tatuering, dolme eller neoprenplagg samt mugg till vätskekontrollen.
3 § Tävlingsledningen står för badmössa, tatuering, och visselpipa.
4 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under alla simmoment.
5 § Utrustning som inte är tillåten:
1. Flytobjekt (flythjälp) större än 50 cm x 30 cm,
2. simfenor.
3. simpaddlar.

V. Deltagarnas ansvar

1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Ångaloppet Skymning 7 KM godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Ångaloppet Skymning 7 KM
2 § Deltagarna deltar i Ångaloppet Skymning 7 KM på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
6 § Deltagare som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer deltagaren att diskvalificeras.
8 § Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

VI. Om jury, protester och påföljder

1 §  Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.
2 § Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.
3 § Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.
4 § Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.
5 § Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.
6 § En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.
7 § En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.
8 § En protest som inte uppfyller villkoren i VI 7 § kommer att avvisas.

9 § Brott mot dessa regler kan komma att leda till diskvalifikation.

VII. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

1 § Anmälan till Ångaloppet Skymning 7 KM är bindande.
2 § Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften. Tävlingsledningen rekommenderar lagen att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp i Ångaloppet Skymning 7 KM.
3 § Mot erläggande av en administrativ avgift om 400 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar kan göras via mejl (info@angaloppet.se). Ändringar kan även göras på tävlingsdagen fram till 90 minuter innan start.

VIII. Media

1 § Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.
2 § Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

VIIII. Våra skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett fler lopp, även möjligheten att ändra tävlingens starttid;

1 § Med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,
2 § Om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
3 § Om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.

TÄVLINGSREGLER ÅNGALOPPET 5 KM

I. Tävlingsledning

1 § Ångaloppet 5 KM arrangeras av:
Ångaloppet AB
Primusgatan 57
112 67 Stockholm
info@angaloppet.se

II. Tävlingsbanan

1 § Tävlingsbanan är snitslad.
2 § Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan.
3 § Lag som inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.
4 § Det kommer att finnas en vätskekontroll utmed tävlingsbanan.
5 § Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

IV. Utrustning

1 § Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål.
2 § Obligatorisk utrustning: badmössa, visselpipa, dolme eller neoprenplagg.
3 § Tävlingsledningen står för badmössa och visselpipa.
4 § Badmössan måste vara påsatt på huvudet under alla simmoment.
5 § Utrustning som inte är tillåten:
1. Flytobjekt (flythjälp) större än 50 cm x 30 cm,
2. simfenor.
3. simpaddlar.
4. lina att dra sin lagkamrat med samt annan liknande utrustning.

V. Deltagarnas ansvar

1 § Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Ångaloppet 5 KM godkänner de tävlande tävlingsreglerna för Ångaloppet 5 KM
2 § Deltagarna deltar i Ångaloppet 5 KM på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.
3 § Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.
4 § Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.
6 § Lag som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär.
7 § Deltagarna får inte kasta skräp i naturen. Om ett lag kastar skräp i naturen kommer laget att diskvalificeras.
8 § Deltagarna får inte i samband med växling mellan löpning och simning dyka med huvudet före ner i vattnet.

VI. Om jury, protester och påföljder

1 §  Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.
2 § Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.
3 § Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.
4 § Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.
5 § Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.
6 § En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.
7 § En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.
8 § En protest som inte uppfyller villkoren i VI 7 § kommer att avvisas.

9 § Brott mot dessa regler kan komma att leda till diskvalifikation.

VII. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

1 § Anmälan till Ångaloppet 5 KM är bindande.
2 § Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften. Tävlingsledningen rekommenderar lagen att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp i Ångaloppet 5 KM.
3 § Mot erläggande av en administrativ avgift om 400 kronor kan man göra ändringar i laget. Dessa ändringar kan göras via mejl (info@angaloppet.se). Ändringar kan även göras på plats i samband med tävlingsdagen, fram till 90 minuter innan start.

VIII. Media

1 § Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.
2 § Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

VIIII. Våra skyldigheter

Vi förbehåller oss rätten att ställa in ett eller flera lopp, även möjligheten att ändra tävlingens starttid;

1 § Med anledning av omständighet utanför vår kontroll, omfattande men inte begränsat till myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning,
2 § Om vi eller myndighet bedömer att detta är nödvändigt för din och andra deltagares säkerhet eller hälsa, eller
3 § Om vi inte beviljas de myndighetstillstånd som krävs för att vi ska få eller kunna genomföra Loppet.

Vi har ingen skyldighet att återbetala anmälningsavgiften till dig eller att betala skadestånd eller annan kompensation för det fall ett eller flera av Loppen måste ställas in eller till följd av ändringar enligt punkt a) – c) ovan.