Följ med arrangörerna ut i skogen


Våra kära vän Otto Norin har under många år varit med under Ångaloppet för att filma tävlingarna. I år kom han ned en vecka innan tävlingen för att följa oss ute i skogen.

Varje år inför tävlingen tillbringar vi många timmar ute på banan för att underlätta för deltagarna. Allt från att markera med skyltar på land, boj i vattnet men även röja när träd gått ned. I år har Ånga gård tagit ned skog på grund av Granbarkborren, det har gjort sträckan deltagarna springer på behövt lite extra kärlek. Ottos specialité är rörlig bild och under dagen lyckas han skildra hur vi tar två steg fram och ett bak :).

Stort tack till Otto för den fina filmen!