Skotest


Swimrun är en växande tävlingsform som ställer nya krav på utrustningen. I sommar arrangeras fler än 25 swimrun-tävlingar runt om i Sverige. Detta test syftade till att jämföra fem olika skomodeller från olika fabrikat för att se om det fanns … Läs mera