Riktlinjer gällande Covid-19


Ångaloppet är en offentlig tillställning utomhus och måste givetvis följa de krav som gäller i och med Covid-19-lagen. För att kunna arrangera har vi fått tillstånd av Polisen. Genom att vidta vissa åtgärder vill vi minimera smittspridning under arrangemanget.

Riktlinjer till deltagare

 • Stanna hemma vid symptom
 • Minimera tid vid start och målområde, se också till att du startar i rätt startgrupp (information kommer finnas i ditt startkuvert)
 • Håll minst 1,5 m avstånd till andra människor på Ånga
 • Tvätta händerna eller använd handsprit ofta
 • Använd enbart din egna mugg vid vätskestationerna

Riktlinjer till publik

Alla som vill är välkomna till Ånga för att titta på tävlingarna. Vid motionslopp får max antalet idrottsutövare som samtidigt befinner sig i start- och målområdet sammanlagt uppgå till högst 900. Arrangörer av motionslopp har inte ett krav att reglera publiken som är utanför start och målområdet. De allmänna råden gäller utanför start och målområdet och där har vi alla ett ansvar att förhindra smitta av Covid-19.

 • Stanna hemma om du inte känner dig helt frist
 • Gå inte in i start eller målområdet, det är enbart för tävlande
 • Håll avstånd, minst 1,5 m
 • Tvätta och sprita händerna ofta

För mer information, läs hos FHM

Övrig anpassning på grund av Covid

 • Startgrupper har vi precis som tidigare år under Ångaloppet
 • Alla tält är bortplockade, se till att ha kläder för att vara utomhus
 • Omklädningsrum är bortplockade, tvätta dig i insjön Ången efter tävlingen
 • Handsprit finns tillgänglig vid samtliga vätskestationer
 • Information till samtliga funktionärer i hur vi minimerar smittspridning

Har du frågor kring vårt arbete för att minimera smittspridning på Ånga är du välkommen att kontakta oss på info@angaloppet.se

2 responses to “Riktlinjer gällande Covid-19

Kommentering är avstängd.