Skotest


Swimrun är en växande tävlingsform som ställer nya krav på utrustningen. I sommar arrangeras fler än 25 swimrun-tävlingar runt om i Sverige. Detta test syftade till att jämföra fem olika skomodeller från olika fabrikat för att se om det fanns några skillnader på deras påverkan i vattnet. Genom ett simtest med två elitsimmare testades de utvalda skorna i bassäng på Eriksdalsbadet i Stockholm. Resultatet visar på skillnader mellan skorna och en markant skillnad på att simma utan skor jämfört med skor på.

Skotest Swimrun

Skor som testades:

  • NewBalance MT10
  • Inov 8 Trail Roc 245I
  • IceBug Acceleritas4 RB9X
  • Asics DS-Racer 10
  • Nike Lunareclipse+4.

Klicka här för att läsa om testet och resultatet