Angående lagplatser


För det fall dam- respektive mixklassen i Ångaloppet 2014 inte skulle bli fulltecknade innan den 1 mars 2014 så kommer dessa platser att öppnas upp för de eventuella herrlag som inte hann anmäla sig innan herrklassen blev fulltecknad.