Program Ångaloppet 2024


Ångaloppet 2024 drar igång precis som vanligt med Ångaloppet Skymning på fredagen. Lördagens schema ser ut som 2023 – det börjar kl 09:30 med Ångaloppet 11 km. Vanligtvis är allt klart runt 18:00, då de sista lagen i Ångaloppet 22 km brukar korsa mållinjen och avsluta dagen!

Fredagen den 9 augusti 2024

  • Ångaloppet skymning, start kl 20:53

Lördagen den 10 augusti 2024

  • Ångaloppet 11 km, start kl 09:30
  • Ångaloppet 5 km, start kl 12:00
  • Ångaloppet familj 3,3 km, start kl 12:30
  • Ångaloppet familj 1,5 km, start kl 13:00
  • Ångaloppet 22 km, start kl 13:45

Som vanligt är det full fart med många lopp under lördagen. Ambitionen är att startande lag i 11 km loppet och vårt 22 km lopp ska hinna med att vara med på familjeloppen.

Har du frågor som rör tävlingen kan du kontakta oss på info@angaloppet

Till anmälan